faceb
home
over
nieuws
video
perma
inspira
contact
leden
Onderwerp
links
toelichting
VIDEO - MEDIA
de video's zijn verplaatst naar een andere pagina
     
LINKS
- altijd in bewerking -
www.omslag.nl/wonen/ecodorpen.html
www.omslag.nl/wonen/

Servicepunt Anders Wonen Anders Leven - Ecodorpen en wijken
idem - alle woonvormen
Hobbitstee - leefgemeenschap
Woongemeenschap anno 1969
Duurzaam Zwolle
Buurt-energie

Website voor duurzaam wonen en leven (onder constructie)
Site met verzameling buurtenergie-initiatieven in Zwolle
Hanzezon
Acties voor het goedkoop en gesubsidieerd laten leveren én aanbrengen van PV-panelen (opwekken van eigen elektriciteit)
LETS Zwolle
Ruilkring. LETS is een afkorting voor Local Exchange Trading system.
Marc Siepman
Over herstel en behoud van de natuurlijke vruchtbaarheid van de bodem | cursussen
Flowtowns and Flowspots [World - english]
Flowtowns and Flowspots
Community of people with a shared vision and wish to leave the system. But who do want not step out of it completely. Who want to contribute in making new townships. Who like to build houses by hand. Who like creativity, arts and freedom.
Flowtowns NL
Flowtowns NL
De Nederlandse groep.
Natuurlijker Leven / Zelfvoorzienend Leven
Heel veel links...
Ecodorpen razend populair in Argentinië
In Argentinië schieten de ecodorpen als padden­stoelen uit de grond. De bewo­ners zoeken een alternatief voor het ongebreidelde consumeren. In ecolo­gische dorpen leven de inwoners in nauw contact met de natuur. Ze gebruiken bijvoorbeeld materialen die ze in de onmiddellijke omgeving vinden.
Ze kap­pen uitheemse bomen, gebruiken het hout voor hun huizen en zaaien inheemse soorten in de plaats. Eten wordt biologisch geteeld in een gemeen­schapstuin. Klik op de link!
   
NU BEGINNEN - in bewerking -

Mogelijkheden & ideeën

Inkopen / produceren

· Oprichten Voko (selecteren lokale producenten en leveranciers)
· Gezamenlijk inkopen met "Inkoopvereniging Ecodorp Zwolle"
· Prijslijst De Nieuwe Band vergelijken met grootste supermarkten in Zwolle (AH, Jumbo, Aldi, Boni, Coop) met shortlist van belangrijkste producten (basic pasta, melk, rijst, soja e.d.)
· Gezamenlijk brood bakken, wat kost een professionele broodbakoven?
destadsbakker.nl

In Stadshagen is een groepje bezig om een versvoko op te zetten. Info bij Douwe

Adressen:
versvoko.nl

denieuweband.nl
vanhavertotgort.nl
dehuppe.nl (zuivel e.d.)

Deelauto
Zie voor allerlei info: Duurzaamzwolle.nl/...vervoer_auto.html
Zwols initiatief op autodelenzwolle.nl
(onder constructie)
Vereniging voor gedeeld autogebruik: www.deelauto.nl

Deelbakfiets
Lenen kan o.a. bij hebbuszwolle.nl

Spullen lenen
spullendelen.nl
peerby.com

Alternatief ruil/betaalmiddel
LETS: letszwolle.nl

Gezamenlijke kinderopvang / oppas
speelochtend o.i.d.

Cursuscentrum
Netwerk voor permacultuur, sociocratische besluitvorming

Ecodorp Zwolle begint nu !!!

Het realiseren van een ecodorp is een traject dat veel onderzoek en voorbereiding vraagt..
Om gedurende dit traject de moed er in te houden en alvast te wennen aan het ecodorpleven stellen we voor om nu, in de eigen leefomgeving, al zoveel mogelijk aspecten van het toekomstige ecodorpleven in de praktijk te brengen.
Voor sommige zaken is het wel zo praktisch dat je fysiek in elkaars nabijheid woont, andere kunnen prima op afstand en zouden nu alvast gestart kunnen worden.


Waarom nu al samenwerken?

  • Het is leuk om alvast met elkaar samen te werken
  • Dingen samen organiseren bespaart geld
  • Alvast kennismaken met het ecodorpleven
  • Verder kijken dan alleen dat lapje grond met optrekje in de toekomst.

Nu aan de slag
Als de focus niet alleen in de toekomst ligt kunnen dingen gaandeweg bijgestuurd worden. Sommige zaken die hiernaast en hieronder worden genoemd zijn leuk en gemakkelijk, andere lijken wat complexer.
Er zijn uiteraard alternatieven die makkelijker en goedkoper zijn. De verleiding is groot om daar voor te kiezen. Bedenk wel dat deze verleiding blijft bestaan, ook als we uiteindelijk samen wonen in een echt ecodorp.
Krijg je geen kick of klik bij het lezen van de lijst, dan zou je je af kunnen vragen of je dat wel krijgt als je in het uiteindelijke fysieke ecodorp woont. Het is dus ook een goede testcase voor het ecodorpleven!


Zelfvoorziening
Ecodorp: Een ecodorp is grotendeels zelfvoorzienend. We zullen dus veel zaken zelf moeten verbouwen, maken, repareren, oplossen. Doordat we deze dingen onderling ruilen en regelen ontstaat een economie die los staat van de gangbare economie. Daarbij is er uiteraard ruimte voor geef-economie.
Nu: sommigen hebben nu al een volkstuin en verbouwen groente. Overschotten kunnen geruild worden met anderen. Zo kan er een ruilsysteem ontstaan dat een vingeroefening is voor de lokale economie in ons ecodorp. Aansluiten bij LETS is ook een goede optie.

Collectieve voorzieningen Ecodorp
Ecodorp: Er zullen veel gezamenlijke voorzieningen zijn, zoals een informatiecentrum, bibliotheek, wasserette, kroeg enz.
Nu: Sommige zaken zouden we nu al kunnen beginnen. Een wasserette is niet erg praktisch i.v.m. het transporteren van wasgoed, maar waarom niet meteen een informatiecentrum, boekenkast, bij iemand thuis?

Delen
Ecodorp: Iedereen een eigen boormachine, ladder of kruiwagen is in een eocodorp niet nodig. Waarom nu wel?
Nu: bied je spullen aan om te delen met anderen. Sluit je aan bij spullendelen of peerby en voeg de geïnteresseerden in ons ecodorp toe aan je vriendenkring. Maak actief gebruik van dit netwerk, al was het maar om te proberen!

Inkopen
Omdat we veel dezelfde ideeën en interesses hebben zullen we ook dezelfde producten inkopen. Collectief inkopen is goedkoper en gemakkelijker. Biologische producten (droogwaren, verzorging e.d.) kun je inkopen via Van Haver Tot Gort. Wellicht kunnen we als groep korting krijgen of zelfs een eigen distributiepunt beginnen. Brood collectief inkopen bij de Stadsbakker, zuivel collectief inkopen bij De Huppe, meel bij de Windesheimer Molen.
Een eigen bezorgdienst kan langs alle leden rijden om brood, droogwaren, zuivel e.d. langs te brengen. Dat transport valt in een echt ecodorp weg, maar de administratieve en economische infrastructuur is dan alvast gelegd.

 
terug